Istorinio sandėlio, adresu Žvejų g. 18, sutvarkymo projektas

Projekto eigos nuotraukos

Istorinis raudonų plytų mūro sandėlis prie Dangės upės, adresu Žvejų g. 18, puikiai pažįstamas klaipėdiečiams ir miesto svečiams. Daugelis stabteli prie jo ir bando perskaityti rytiniame pastato fasade išlikusią banko „Raiffeisen“ reklamą. Manoma, kad pirmasis Žvejų g. 18, 18A sklypų savininkas buvo žydų kilmės pirklys Epraheimas Michaelsonas. Apie 1770 metus jis įsigijo tarp Dangės upės ir pilies griovio (fosos) buvusio ravelino teritoriją. Šioje vietoje pirmasis sandėlis istoriniuose planuose užfiksuotas 1800 metais. Manoma, kad jį pastatė pats Michaelsonas, bet vėlesniuose šaltiniuose minimas jau kitas žydų kilmės savininkas – Wolffas. XIX a. pirmoje pusėje miestas nupirko iš MIchaelsono dalį buvusio ravelinio sklypo ir čia įrengė Naująjį miesto turgų. Taigi, sandėlis stovėjo strategiškai puikioje vietoje. Nuo Dangės upės pusės galėjo priimti laivais atgabentas prekes, o kita sandėlio pusė buvo atsukta į turgų. Sandėlis buvo naudotas grudų, miltų sandėliavimui. Sandėlis nesudegė per Didijį gaisrą 1854 metais, atlaikė ir II pasaulinio karo negandas. Pirmaisiais pokario mėnesiais prie upės stovėję sandėliai atiteko Klaipėdos valstybiniam upių uostui. 1971 metais Žvejų g. 18 sandėlis priklausė Nemuno laivininkystės Klaipėdos stočiai, 1980 m. – Kultūros paminklų apsaugos inspekcijai, o 1998 metais – AB „Smiltynės perkėlai“. Vėliau sandėlis buvo parduotas privatiems savininkams.

Amžių sandūroje sandėlio Žvejų g. 18 būklė buvo avarinė, teko ramstyti griūvančias sandėlio sienas. 2016 metais buvo parengtas sandėlio Žvejų g. 18, Klaipėdoje, paveldo tvarkybos – restauravimo ir remonto darbų projektas (rengėjas UAB „Uostamiesčio projektas“). Naujasis sandėlio savininkas – UAB „Horent“ 2019 metais ėmėsi iniciatyvos realizuoti gana sudėtingą tvarkybos darbų projektą. Per kelis metus buvo restauruoti pamatai su skaldytų akmenų cokoliu, restauruotos raudonų plytų mūro sienos, restauruotos medinės pastato konstrukcijos ir stogo elementai, atkurti tūriniai stoglangiai, langai su langinėmis. Savivaldybė šio pastato gelbėjimo darbams 2020-2021 metais skyrė 140 tūkst. Eur.

Grįžti