Fasadų tvarkymas

Klaipėdos miesto pastatų fasadų tvarkymo rėmimo tvarkos aprašą rasite paspaudę šią nuorodą

Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami šie Klaipėdos senamiestyje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbai :

  • pamatų sustiprinimo, hidroizoliacijos įrengimo, atnaujinimo darbai, apdailos sutvarkymo darbai;
  • fasadų konstrukcijų ir architektūrinių elementų sustiprinimo, atnaujinimo darbai, apdailos sutvarkymo darbai;
  • tvarkomieji paveldosaugos darbai (pamatų ir fasadų tvarkybos darbai, kurių tikslas  yra užtikrinti pastato autentiškumą ir vertingųjų savybių išsaugojimą).

Savivaldybės nefinansuojami darbai:

  • pastato rekonstrukcijos, fasadų angų ir kitų architektūrinių elementų keitimo darbai (išskyrus atvejus, kai atkuriamas buvęs istorinis pastato vaizdas);
  • fasadų šiltinamojo sluoksnio įrengimo darbai;
  • neseniai sutvarkytų fasadų tvarkymo darbai (kai nepasibaigė rangovo suteiktas garantinis laikotarpis);
  • kai teritorijų planavimo dokumentai numato pastato griovimą;
  • kai numatomi darbai pažeis saugomų kultūros paveldo vietovių autentiškumą bei Kultūros vertybių registre nurodytas jų vertingąsias savybes.

Rėmimo prioritetas (paraiška gauna didesnį balą) teikiamas pastatams, patenkantiems į svarbiausias Klaipėdos senamiesčio erdves. Prioritetinės erdvės: Tiltų, Teatro, Žvejų, Turgaus, Daržų, Sukilėlių, Aukštosios, Didžiosios Vandens, Vežėjų (ruožas tarp Turgaus ir Daržų gatvių) gatvės, Teatro aikštė, Turgaus aikštė, erdvė šalia laivo „Meridianas“.

Primename, kad savivaldybė gali finansuoti iki 70 procentų pastato fasadų tvarkymo darbų skaičiuojamosios kainos, o maksimalus savivaldybės prisidėjimas gali siekti 30 tūkst. Eur. 

Pareiškėjui svarbu įvertinti galimybes darbus atlikti laiku. Įprastai paraiškos išnagrinėjamos ir ketinimų protokolai dėl finansavimo su paraiškos teikėjais sudaromi kovo mėn. antroje pusėje - balandžio mėn. pirmoje pusėje. Darbai turėtų būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip birželio 1 d. ir užbaigti iki lapkričio 3 d. Užbaigus darbus, paraiškų teikėjai per 5 darbo dienas Paveldosaugos skyriui turi pateikti darbų perdavimo-priėmimo aktą, išlaidas patvirtinančius dokumentus, išsamią atliktų darbų fotofiksaciją. Gavus šiuos dokumentus ir nustačius galutinę išlaidų sumą, tarp paraiškos teikėjo ir savivaldybės yra sudaroma  galutinė biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir lėšos pasiekia paraiškos teikėjo sąskaitą. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kartu su paraiška reikia pateikti  kvalifikuoto ir atestuoto sąmatininko  parengtą darbų skaičiuojamąją kainą (sąmatą), pridedant sąmatininko kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Paveldosaugos skyriaus specialistai  nustato reikalingos paramos dydį, vadovaujantis pateiktais projektiniais sprendinias ir skaičiuojamąja kaina (sąmata).

Jei pastato fasadų sutvarkymui statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, nes planuojami atlikti nedidelės apimties remonto darbai, nekeičiant pastato išvaizdos, prie paraiškos turi būti pridėtas numatomų atlikti darbų aprašas. Aprašo sudėtyje turi būti  pateikti pastato fasadų brėžiniai arba vizualizacijos (padarytos fotonuotraukų pagalba) su matmenimis, parodyti numatomi darbai, aprašomi remonto metodai, statybinės medžiagos ir jų charakteristikos, sąnaudos, pateikiamas spalvinis sprendimas.

Teikti fasadų tvarkymo paraišką

Grįžti