Klaipėda tvarkosi

Informuojame, kad paraiškų priėmimas 2024 metų fasadų tvarkymo darbų rėmimui yra baigtas. Jei nespėjote šiais metais paduoti paraišką, nenusiminkite, turite laiko tinkamai pasiruošti savo pastato tvarkymui ateinančiais metais. Siūlome jau dabar pradėti rengti remonto aprašus ir sulaukus kvietimo, teikti paraiškas paramai gauti 2025 metais.

Klaipeda.lt

Klaipėda tvarkosi

Informuojame, kad paraiškų priėmimas 2024 metų fasadų tvarkymo darbų rėmimui yra baigtas. Jei nespėjote šiais metais paduoti paraišką, nenusiminkite, turite laiko tinkamai pasiruošti savo pastato tvarkymui ateinančiais metais. Siūlome jau dabar pradėti rengti remonto aprašus ir sulaukus kvietimo, teikti paraiškas paramai gauti 2025 metais.

Klaipeda.lt

Klaipėdos paveldas

Aštuntą šimtmetį skaičiuojanti Klaipėda - unikalus savo sudėtinga istorija, turtingu paveldu ir įvairiaspalve kultūra Lietuvos miestas. Komplikuota ir permaininga 1252 metais Dangės upės žiotyse įkurto miesto istorija atsispindi ir išlikusiuose kultūros paveldo sluoksniuose. Livonijos ordino pilis ir šalia esantis senamiestis, apjuostas bastioniniais įtvirtinimais, primena mums apie viduramžių, renesanso laikotarpio miestą, kuris gyvavo ir augo, nepaisant įvairių negandų. Kitos miesto dalys – Naujamiestis, prie Kuršių marių plytintis uostas, liudija apie šlovingąjį XIX ir XX amžių, spartų miesto augimą pramoninio perversmo metu. Girulių ir Smiltynės medinės vilos, Kurhauzas, pasakoja mums apie miestiečių pastangas XX a. pradžioje įkurti šalia tuometinio industrinio miesto nuostabias kurortines teritorijas. Tarpukaris paliko ryškų „klaipėdietiškojo“ modernizmo pėdsaką mieste. Stipriai nukentėjęs II pasaulinio karo metu ir nemažiau – sovietmečiu, šiandien mieste vėl aktualizuojama istorinio paveldo išsaugojimo svarba. Skaitykite daugiau...

Šalia esančiame žemėlapyje galite pasitikslinti, kurioje paveldo vietovėje yra jūsų namas (fasadų tvarkymo rėmimas vykdomas tik Senamiestyje), kokia Senamiesčio pastatų fasadų būklė.

Kultūros vertybių registras

Paveldinių pastatų tvarkybos rėmimas

Klaipėdos miesto savivaldybė remia valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus. Esminė sąlyga - saugomi pastatai turi patekti į  Klaipėdos senamiestį, Klaipėdos miesto istorinę dalį, vadinamą Naujamiesčiu, Smiltynę arba jų apsaugos zonas, saugomų dvarų teritorijas. Už minėtų teritorijų ribų esančių pastatų tvarkybos darbai gali būti remiami tik tada, kai pastato laikančiųjų konstrukcijų būklė neatitinka teisės aktų reikalavimų. 

Atkreipiame dėmesį, kad ši programa skirta remti tik kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, tai yra tokius darbus, kurie skirti išsaugoti Kultūros vertybių registre nurodytas objekto vertingąsias savybes. Prie tvarkybos darbų priskiriami:  taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas. Skaitykite daugiau...

Paveldinių pastatų tvarkymas

Senamiesčio pastatų fasadų tvarkymo rėmimas

Klaipėdos miesto savivaldybė remia pastatų, patenkančių į saugomos kultūros paveldo vietovės Klaipėdos senamiesčio teritoriją, fasadų sutvarkymą. 

Savivaldybė gali padengti iki 70 procentų pastato fasadų tvarkymo darbų kaštų, bet savivaldybės skiriamų lėšų dalis už atliktus  darbus negali būti didesnė nei 30 tūkst. eurų. Skaitykite daugiau...

Fasadų tvarkymas
*kpaveldas_image1* *kpaveldas_image2* *kpaveldas_image3*