Dujų fabriko saugyklų sutvarkymo projektas

Projekto eigos nuotraukos

Magistratui pasiūlius ir Miesto Seimeliui 1860 m. gruodžio mėnesio 19 dieną nutarus statyti dujų stotį, šiam tikslui skirta iš miesto biudžeto 120 tūkst. talerių arba 360 tūkst. markių. Dujų stotis Klaipėdoje buvo pastatyta 1861 metais, vadovaujant Karaliaučiaus dujų įmonės direktoriui J. Hartmannui pagal jo paties parengtus planus. Stotis buvo pastatyta šalia miesto kapinių, prie plento į Luizės dvarą (dabartinė Liepų gatvė).  1861-1866 metais dujų stotį sudarė 14 įvairios paskirties statinių. Buvo pastatyti anglių sandėlis, įvairios paskirties gamybiniai pastatai, raštinės ir direktoriaus gyvenamasis namas, o  arčiau Liepų gatvės - dujų saugykla (dabar vadinama Mažąja). Netrukus atsirado poreikis pastatyti antrąją saugyklą, kuri iškilo 1967 metais (dabar vadinama Didžiąja).  1936 metais,  Dujų stoties situacijos plane buvo pažymėti net 31 statiniai. Pokaryje dujų stoties kompleksas nyko, kol galiausiai išliko tik 3 statiniai. Šie 3 statiniai - administracinis pastatas ir dvi dujų saugyklos ir sudaro valstybės saugomą  kultūros vertybę - Dujų fabriko pastatų kompleksą. Abi saugyklos ilgus dešimtmečius stovėjo apleistos, sunykusiais stogais ir mūrais, apsemtu vidumi, paverstos statybinių medžiagų ir padangų sąvartynu. Džiaugiamės, kad galiausiai pastatus įsigijo A. Jankevičiaus individuali įmonė. Kupinas entuziazmo savininkas pradėjo nelengvus žygius dujų saugyklų tvarkymo kelyje. Tvarkybos darbų projektą parengė UAB "Klaipėdos projektas". Klaipėdos miesto savivaldybė prisidėjo prie dujų saugyklų sutvarkymo. 2019 - 2020 metais  buvo skirtas dalinis finansavimas fasadų sienų remontui ir restauravimui, langų ir išorės durų atstatymui, stogų įrengimui. Iš viso savivaldybė šio objekto atgimimui dviem etapais skyrė beveik 200 tūkst. eurų. Netrukus čia atvers duris Memelio automobilių muziejus. 

Grįžti