Paveldinių pastatų aprašymas

Paveldinių pastatų tvarkybos rėmimas

Klaipėdos miesto savivaldybė remia valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus. Esminė sąlyga - saugomi pastatai turi patekti į  Klaipėdos senamiestį, Klaipėdos miesto istorinę dalį, vadinamą Naujamiesčiu, Smiltynę arba jų apsaugos zonas, saugomų dvarų teritorijas. Už minėtų teritorijų ribų esančių pastatų tvarkybos darbai gali būti remiami tik tada, kai pastato laikančiųjų konstrukcijų būklė neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad ši programa skirta remti tik kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus, tai yra tokius darbus, kurie skirti išsaugoti Kultūros vertybių registre nurodytas objekto vertingąsias savybes. Prie tvarkybos darbų priskiriami:  taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas.

Savivaldybė gali padengti iki 70 procentų  medinės ar fachverko konstrukcijos pastato  tvarkybos darbų išlaidų ir iki 50 procentų likusių pastatų tvarkybos darbų išlaidų, bet savivaldybės skiriamų lėšų dalis už atliktus  darbus negali būti didesnė nei 90 tūkst. Eur visam projektui arba atskiram projekto etapui realizuoti. 

Norint gauti finansinę paramą tvarkybos darbų projekto įgyvendinimui, saugomo pastato valdytojas Klaipėdos miesto savivaldybės Paveldosaugos skyriui turi pateikti paraišką. Paraišką galima pateikti šioje svetainėje arba popierinėje byloje - tiesiai Paveldosaugos skyriui. Informaciją apie paraiškos pateikimo terminus ir sąlygas Paveldosaugos skyrius skelbia šioje svetainėje. 

Grįžti