Fasadų tvarkymo aprašymas

Senamiesčio pastatų fasadų tvarkymo rėmimas

Klaipėdos miesto savivaldybė remia pastatų, patenkančių į saugomos kultūros paveldo vietovės Klaipėdos senamiesčio teritoriją, fasadų sutvarkymą. 

Savivaldybė gali padengti iki 70 procentų pastato fasadų tvarkymo darbų kaštų, bet savivaldybės skiriamų lėšų dalis už atliktus  darbus negali būti didesnė nei 30 tūkst. eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad rėmimo prioritetas (paraiška gauna didesnį balą) teikiamas pastatams, patenkantiems į svarbiausias Klaipėdos senamiesčio erdves. Prioritetinės erdvės: Tiltų, Teatro, Žvejų, Turgaus, Daržų, Sukilėlių, Aukštosios, Didžiosios Vandens, Vežėjų (ruožas tarp Turgaus ir Daržų gatvių) gatvės, Teatro aikštė, Turgaus aikštė, erdvė šalia laivo „Meridianas“.

Prioritetinės senamiesčio teritorijos pavaizduotos  šiame plane. 

Norint gauti finansinę paramą projekto įgyvendinimui, pastato valdytojas Klaipėdos miesto savivaldybės Paveldosaugos skyriui turi pateikti paraišką. Paraišką galima pateikti šioje svetainėje arba popierinėje byloje - tiesiai Paveldosaugos skyriui. Informaciją apie paraiškos pateikimo terminus ir sąlygas Paveldosaugos skyrius skelbia šioje svetainėje. 

 

Grįžti